top of page

Hizkuntza berri bat: ROBOTIKA


Robotika XXI. mendeko hizkuntza berri bat da mundu mailan gehien hitz egiten dena.

BeraKruz Ikastolan, programazioa zein robotika Haur Hezkuntzan ere lantzen ditugu. Adin bakoitzari egokituz, gaur egun hain beharrezkoak diren hausnarketa eta iritzi kritikoa emateko gaitasunak sustatu eta indartuko ditu.

En el Siglo XXI. la Robótica es el lenguaje más hablado a nivel mundial. Por eso, la programación y la robótica, se trabajan en la Ikastola BeraKruz desde la Educación Infantil. Adaptada a cada edad, potencia la reflexión y el sentido crítico, competencias muy necesarias hoy día.


bottom of page