top of page

Lehen Hezkuntza

Gaitasunak sortzen

Gaitasunak garatzen

Derrigorrezko Lehen Hezkuntza, 6 urtetik 12 urterarteko etapa izaten da normalean eta sei maila daude bertan.

Tutorea da ikasleekin ordu gehien ematen dituen nagusia, izan ere, irakasgai gehienak tutorearekin lantzen dira. Ikasleekin dagoen figura egonkorra izanik, beraientzako erreferente izatea eta ikasle-tutore arteko harremana estua izaten laguntzen du.

Maila horietan oinarrizko gaitasunak finkatzen dira, lan egiteko teknika ezberdinak bereganatzen dituzte eta autogestio eta autonomía lortzen joaten dira ikasleak.

Aniztasuna tratatzen

Aniztasuna zaintzen

Eduki curricularrek garrantzia izanten jarreitzen duten arren, talde-lana eta problema-egoerak hartzen dute indarra.

Gero eta zailagoak diren lanak egiten joaten dira, bakoitzaren egoera, erritmoak eta berezitasunak kontuan hartuz.

​Modu honetan errealitateko erronka ezberdinei aurre egiteko gaitasunak eta zoriontsu izateko baliabideak garatuz joaten dira.

bottom of page